Sicres Telecom - operator de telefonie fix.
NoutatiServiciiAsistenta clientelaCompaniaSolutiiContacte
Servicii
IP telefonia internaţională

Avantajele IP-telefoniei sunt: preţul mic, siguranţa, rapiditatea conexiunii şi simplitatea utilizării. Aici este utilizată cea mai performantă tehnologie de comprimare a semnalelor vocale şi capacitatea deplină a liniilor telefonice. Iată de ce pachetele de date cu destinaţii şi tipuri diferite pot fi concomitent transportate pe o singură linie telefonică. IP-telefonia este foarte simplu de utilizat chiar şi pentru o persoană ce nu este familiarizată cu Internetul şi calculatorul. Sicres Telecom oferă posibilitatea de-a alege conectarea la serviciul acesta prin principiul de credit şi de avans (сu ajutorul cartelelor preplătite).

Contract de credit

Aveţi posibilitatea de a încheia un contract, în corespundere cu care accesul la telefon este posibil fără un cod al accesului. D-voastă vă alegeţi metoda comodă pentru a face apeluri fără un cod special, achitînd contul la sfîrşitul lunii. Puteţi controla starea contului la operatorul nostru. Contul poate fi achitat în bancă după modelul stabilit, el se completează în măsura intrării banilor.

Contract de avans

Poate fi aplicat atît pentru persoanele fizice cît şi pentru persoanele juridice. Încheiaţi contractul, unde indicaţi numerele, de pe care veţi telefona. Dar există o deosebire: trebuie să plătiţi în avans. Suma minimală a avansului constituie 50 MDL. D-voastă trebuie să depuneţi bani pe fiecare număr indicat în contract. Plata se realizează în dollarii SUA la cursul stabilit de Banca Naţională în ziua efectuării plăţii.

Există un avantaj importatnt al contractului de avans – D-voastă primiţi o reducere suplimentară în comparaţie cu contractul de credit şi mai faceţi încă şi o economie (10%). Atenţie! Contractul de avans are „punctul zero”, - cînd banii de pe contul D-voastă s-au terminat, atunci nu veţi mai putea telefona. Întotdeauna controlaţi contul D-voastă şi suplimentaţi-l la timp.

Aveţi posibilitatea de a face cunoştinţă cu tarifele respective în capitol „Tarife”, iar cu felul cum puteţi telefona – în capitolul „Servicii clientelă” – „Cum pot să telefonez”.

Noi vom fi fericiţi sa Vă vedem printre clienţii noştri !
Sicres Telecom – conectăm cu succes !
Noutăţi | Servicii | Asistenţa clientelă | Compania | Soluţii | Parametri de calitate | Contacte